Kategorier
Nyheter

SE webinar om CPS idag!

SERC TALKS har i dag ett intressant webinar om hur system ingenjörer hanterar osäkerheter i cyber-physical och autonoma system. Kanske liknande metoder fungerar för osäkerheter i andra svåra och komplexa system. https://sercuarc.org/event/serc-talks-how-can-we-systems-engineers-trust-into-increasingly-autonomous-cyber-physical-systems/

Kategorier
Nyheter

SESAM Höstseminarium

Igår hade SESAM sitt höstseminarium. Fokus var FMN, dvs Federated Mission Network. Det var välbesökt och en avslutande panel gav både svar på frågor och god information om vad som pågår i Sverige. Ett tydligt budskap var att FMN kommer att genomsyra de framtida försvarsmaterielprojekten, både i Sverige och de övriga 34 länder som ingår i samarbetet.